Säker med Elbilsbatterier - EV


Säker hantering av elbilsbatterier högvolt - skadade eller förmodat skadade, vid risk för brand eller vid demontering.

Arbetsmiljölagstiftningen, MSB och Elsäkerhetsverket har lagstiftning som berör många i hanteringen av elbilsbatterier.

Vi ger också kurser i arbetsmiljö och säkerhet; BAM, Skyddsombud, Säkra lyft, HLR - elskada mm.

Batterisäkerhet – kurser och konsultation i Arbetsmiljö, Organisation och Krisberedskap.

073-500 93 03

Våra kurser

Samtliga kurser ges både på svenska och engelska.

Välj i vårt kursutbud, eller berätta vad ert företag behöver för att ge era medarbetare rätt kompetens och vi sätter ihop ett anpassat program.

Kontakta oss … LÄNK.

073-500 93 03