Betalnings- och beställningsvillkor – beställning är en
accept av villkoren enligt nedan

Betalningsvillkor är 30 dagar, såvida inte annat skriftligen är överenskommet. Vid försenad betalning har BATTERISÄKERHET rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagstadgad påminnelseavgift. BATTERISÄKERHET behöver kundens angivna
fakturaadress, gärna e-post, för fakturering. Även fysisk faktureringsadress krävs. Kunden ansvarar för att rätt adressuppgifter för fakturering, inklusive eventuella VAT- och PO-nummer etc, meddelas till BATTERISÄKERHET omgående efter
beställning. Om ingen särskild fakturaadress är angiven kommer faktura att skickas till den e-postadress som företaget nyttjat vid beställningen, alternativt fysisk adress. Om kunden i samband med order uppgett otillräckliga eller felaktiga faktureringsuppgifter som föranleder kreditering och omfakturering så tillkommer en avgift om 500:- SEK. Att inte precisera filial under större företag eller koncern är att betrakta som ett otillräckligt faktureringsunderlag.  BATTERISÄKERHET förbehåller sig rätten att fordra förskottsbetalning i de fall kunden har en svagare finansiell bärighet, för utländska företag eller annat skäl. Moms tillkommer på alla priser.

BATTERISÄKERHET
ger kvalitet och säkerhet i utbildning, uppdrag och konsultation som utgår från lag- och branschkrav och erinrar samtidigt om kundens eget ansvar för arbetsmiljö, egna ekonomiska förehavanden, arbetsledning och beslut samt de konsekvenser som kan följa därigenom. Genom att inte invända mot bokningsbekräftelse och därmed fullfölja beställningen befriar kunden BATTERISÄKERHET från allt relaterat ansvar i form av ekonomiska anspråk vid uppkomna kundfordringar, skadestånd, myndighetskrav eller annan olägenhet.

Utbildning ges i god branschnorm och ska med rätt förutsättningar ge den kompetens som avses. Ett flertal kurser förutsätter egenstudier och praktisk tillämpning för att kunna ge fullgod färdighet, och det är arbetsgivarens ansvar att i samråd
med sina medarbetare följa upp utbildning med lämpliga tillämpningsmoment. Utbildning är inte en garanti för att erhålla utbildningsbevis, särskilt
inte där validering, prov och tester avser att särskilja kompetens från den som behöver utvecklas ytterligare.

Vid samtliga utbildningar ska kursdeltagare medföra och uppvisa giltig ID-handling.

Vid utbildning i arbetsplattformar enligt Liftutbildningsrådet och AFS 2006:6, sk Lift-utbildning, är kunden ansvarig för att informera deltagare om att medföra klädsel för praktisk övning samt skyddsskor enligt EN ISO 20345, klass S1 (tåhätta och slutet hälområde). BATTERISÄKERHET förbehåller sig rätten att på kundens bekostnad köpa in skor till kursdeltagare om behovet inte går att lösa på annat enklare sätt.

Vid utbildning i Heta Arbeten®, som sker genom Brandskyddsföreningen (SBF), beakta särskilt följade:

· Deltagare måste under utbildningen kunna uppvisa giltig ID-handling, med foto och namnteckning.

· I utbildningen ingår en släckövning. Se till att ha oömma kläder som täcker både armar och ben. Kläder av lättantändligt material såsom fleecetröjor eller fluffiga täckjackor är inte lämpliga.

· Medför surfplatta eller smartphone. Utbildningen avslutas med en digital certifiering. Denna ska utföras på plats vid utbildningstillfället och kräver en dator, surfplatta eller smartphone med internetuppkoppling.

·  Efter godkänt resultat på certifieringstestet får deltagaren ett
certifikat. Detta är giltigt i fem år.

·  Ett fysiskt certifikat kan, som tillval, skickas från Brandskyddsföreningen till den leveransadress som angetts. Det tar cirka en vecka från godkänt certifieringstest.

·  Ett digitalt certifikat finns tillgängligt på Mina sidor i samma stund deltagaren klarat certifieringstestet – www.hetaarbeten.se. Samtliga uppgifter finns också på Brandskyddsföreningens app Heta Arbeten®.

·  Heta Arbeten faktureras genom vår associerade partner Byggsäkerhet Toppnock AB (559173-0089), som också är arrangör. 

Kurs genomförs på svenska, eller annat överenskommet språk med eller utan tolk. Kursdeltagare som inte i tillräcklig omfattning behärskar överenskommet språk kan komma att
avvisas från utbildningen utan avdrag på debiteringen. Tolk som saknar
tillräckliga kunskaper och som kund tillhandahållit, föranleder också avbruten utbildning utan avdrag på debitering.

Kursdeltagare är under genomförd utbildning försäkrad genom sin arbetsgivare eller genom egen försorg, inte genom BATTERISÄKERHET.

Riskbedömningar och relaterade säkerhetsåtgärder är baserade på kvalitetssäkrade utbildningsplaner genomförda av styrande branschorgan och BATTERISÄKERHET, varvid ingen deltagare ska utsättas för särskilda risker, givet att denne följer anvisningar under kursen så som under ordinarie arbetsledning. BATTERISÄKERHET förbehåller sig rätten att avskilja kursdeltagare som inte i tillräcklig omfattning följer givna anvisningar.

Utbildningsbevis ingår i många av våra utbildningar. Kursdeltagare som förlorat sitt utbildningsbevis eller certifikat kan beställa ett nytt, och debiteras 250 kr per styck. BATTERISÄKERHET ansvarar inte för utbildningsbevis som returneras med anledning av otillräckliga adressuppgifter som kunden uppgett. Förlorat certifikat för Heta Arbeten beställs genom Brandskyddsföreningen.

Dessa villkor och förbehåll ger kunden alltjämt lagenlig reklamationsrätt, vilken ska kunna motiveras och styrkas. BATTERISÄKERHET är alltid öppen för synpunkter som syftar till kvalitetsutveckling och ger mer än gärna kompensation för uppenbara brister i leverans.

Avbokning och ombokning: BATTERISÄKERHET tillämpar full debitering vid avbokning 48 timmar, eller senare, före leverans och halv debitering vid avbokning sju dagar före
leverans. Eventuella utlägg som inte kan återkallas debiteras kund. Tidigare avbokning än sju dagar debiteras med administrativ avgift 300:- kr per person och kursdag om kunden inte gör en överenskommen ombokning. Ombokning som avbokas debiteras alltid till lägst hälften av avtalat pris. Andra avbokningsregler kan avtalas separat vid företagsanpassad utbildning. Avbokning ska vara skriftlig. 

Betalningsvillkor i PDF-format. LÄNK