Safety representative training

All companies with at least five employees must have a safety representative.

The safety representative does not have to be a member of the union, and the tasks are both important and interesting. The safety representative is the colleagues' representative in the important matters of work environment, and every employer is grateful for a good collaboration with those who want to get involved in safety.

Training is available in both Swedish and English.

Nästa kurs:

Skyddsombud – Vi kommer till Er! –

Ex upp tre deltagare 12.000 kr/dag
< 10 mil från Göteborg (eller Borås),
ytterligare deltagare 2.950 kr/st.
ID06 registrering finns som tillval.

Välkomna! Ring 031-788 44 22 eller skicka förfrågan, vi svarar eller återkommer omg.

Skyddsombudsutbildning – 28 september 2022
distans live Zoom, kl 07.30-16.00

Skyddsombudsutbildning – 4 oktober 2022
Älvsjö-Stockholm, kl 07.30-16.00

Skyddsombudsutbildning – 21 oktober 2022
distans live Zoom, kl 07.30-16.00

Skyddsombudsutbildning – 23 november 2022
distans live Zoom, kl 07.30-16.00

Skyddsombudsutbildning – 19 december 2022
distans live Zoom, kl 07.30-16.00

Skyddsombudsutbildning – 25 januari 2023
distans live Zoom, kl 07.30-16.00

Vi kan också komma till er – Kontakta oss, och boka.

Förkunskaper: Inga.
Vanliga frågor:
 1. Måste inte ett skyddsombud vara medlem i facket?
  – Om facket ska utse skyddsombudet så brukar de vara hårda på att personen också är medlem, och kollektivavtalen ställer också krav på att det är fackets representant som ska gälla. Har man inget sådant avtal så kan företaget ha ett skyddsombud som inte är fackligt organiserad. Sjätte kapitlet i Arbetsmiljölagen kräver alltså inte att ombudet är fackligt ansluten, men för de flesta byggföretag så måste ändå representanten vara medlem.
 2. Om det finns kollektivavtal med byggnads – hur går det till att bli skyddsombud?
  – Medarbetarna utser skyddsombudet – arbetsgivaren har inte med att göra vem som blir ombud, men det är givetvis bra om det är en person som är bra på att samarbeta med företagsledningen och kan engagera sig i regler, avtal och överenskommelser.
 3. Vad får man för att man blir ombud – löneförstärkning?
  – Nej, det skulle inte fungera. Skyddsombudet måste vara helt utan sådana hållhakar från arbetsgivaren. Det är en viktig uppgift och man får lära sig en hel del som är bra för företaget och kamraterna. Idag är alla angelägna om att företagsledning och skyddsombud samarbetar för allas säkerhet.
 4. Vem ansvarar för att skyddsombudet har rätt kompetens?
  – Det är arbetsgivarens ansvar att se till att skyddsombud har rätt kompetens.
 5. Vi har inget skyddsombud – vad ska vårt företag göra?
  – Jo, det finns alltid ett skyddsombud, faktiskt. Om ni inte har en egen så kan ni alltid vända er till någon av de regionala skyddsombuden. De är mycket tacksamma för att etablera en bra kontakt. Bäst är givetvis att ha ett eget skyddsombud på plats, och det brukar bli som bäst när företagsledning och skyddsombud går arbetsmiljöutbildningar tillsammans, då grundas samarbetet på ett tidigt stadie och man kan bestämma direkt hur man vill ordna med säkerheten i företaget.
Frågor? Ring 031-788 44 22
Info och villkor – [LÄNK]
Kursinformation

Beroende på er verksamhet så finns det lite olika inriktningar, men i grunden måste alla som arbetar med arbetsmiljöfrågor kunna den svenska arbetsmiljölagstiftningen om systematiskt arbetsmiljöarbete, ansvarsfrågor och minimikravet på vilka rutiner och åtgärder som måste finnas i alla företag.

Vi genomför skyddsombudsutbildning som passar många olika verksamheter, och har många kunder inom bygg- och anläggning. Utbildningen blir bättre ju fler olika sorters branscher som finns representerade. Då kan vi lyfta arbetsmiljöfrågor i olika perspektiv med verksamhetens bästa i gemensamt fokus.

Utbildningen omfattar både allmänna kunskaper som arbetsmiljölagstiftningen – Lag – förordning – föreskrift – och fokus på systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi tar också ut all viktig styrning i lagstiftningen som berör skyddsombudet.

Här är ett urval av den lagstiftning som berörs:

AML (SFS 1977:1160) – Arbetsmiljölagen
AMF (SFS 1977:1166) – Arbetsmiljöförordningen
AFS 2001:1 Systematiskt Arbetsmiljöarbete
AFS 2015:4 Organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö
AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning
AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning
AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning
AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete

Målgrupp

Alla verksamheter med personal i samverkan.

Kursmål

Grundläggande kunskaper i arbetsmiljölagstiftningen, med fokus på samverkan. Förmåga att själv hitta och tillämpa rätt lagstöd för samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare för att i ett systematiskt arbetsmiljöarbete uppnå en god arbetsmiljö.

Kursinnehåll

Deltagarna får en god teoretisk genomgång av gällande arbetsmiljölagstiftning för samverkan med arbetsgivaren. Praktiska tillämpningar och problemlösning ger möjligheten att komma vidare på egen hand.

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare
 • Tolkning av regelverk – rättstillämpning
 • Planering
 • Genomförande – riskbedömningar och handlingsplaner
 • Uppföljning
 • Arbetsergonomi
 • OSA – Organisatorisk och social arbetsmiljö, med konflikthantering
 • Om arbetsmiljöbrott
 • Samverkan – befogenheter – problemlösning
Kurslängd

Heldag.

Utbildningsbevis

Kursdeltagare erhåller utbildningsbevis.

Pris

3.950 kr exklusive moms, distans Zoom. I priset ingår kursmaterial, utbildningsbevis mm.
(Ordinarie pris 4 500 kr exklusive moms)

Kontakta Byggsäkerhet för mer information, prisuppgift, offert, bokning mm.