EV - Riskhantering I

Säker hantering av skadade eller förmodat skadade elbilsbatterier. Lagkrav, standarder och säkra rutiner.

Grundläggande kunskaper om elbilsbatterier - risker och hantering.

Utbildningen är till för arbetsgivare och medarbetare med risker i samband med högvoltsbatterier. Arbetsgivare och arbetsledning samt skyddsombud bör även gå kurs EVII.

Batterisäkerhet är en av få leverantörer som ger utbildningen på både svenska och engelska.

Nästa kurs:

EV Risk I – säkerhetshantering med skadade eller förmodat skadade elbilsbatterier och andra batterier med högvolt. 

Vi tar uppdrag över hela Sverige!

Ex tre deltagare 9.900 kr/dag inom 50 km från Göteborg eller Borås, ytterligare deltagare 2.500 kr/person och dag.

Önskar ni förslag eller information? English?
Välkomna kontakta Batterisäkerhet Sverige AB, 073-500 93 03 eller skicka förfrågan, vi svarar eller återkommer omgående.

EV Risk I – 11 januari 2024
Jönköping, kl 08.00-16.00

EV Risk II – 12 januari 2024
Jönköping, kl 08.00-16.00

EV Risk I – 7 mars 2024
Jönköping, kl 08.00-16.00

EV Risk II – 8 mars 2024
Jönköping, kl 08.00-16.00

Förkunskaper: Det är gynnsamt med goda språkkunskaper i svenska och viss arbetslivserfarenhet.

Kursmaterial: Deltagare erhåller viktigare dokument; foldrar och föreskrifter. Vi tillhandahåller också anteckningsmaterial.
Utbildningsbevis erhålls efter genomförd utbildning. 

Frågor? Ring 073-500 93 03

Info och villkor – [LÄNK]

Kursinformation

Öppna och Företagsanpassade utbildningar
På plats, ute hos kund, etc

Medarbetare som på något sätt kan komma i kontakt med skadade elbilsbatterier måste ha kunskaper och färdigheter utefter tydliga rutiner och instruktioner för att kunna arbeta säkert och för att följa gällande lagstiftning. 

Målgrupp

Förekomsten av lithium-jon batterier exponerar allt fler medarbetare för nya arbetsmiljörisker. Det handlar om alla som på något sätt kommer i närheten av batterier med högvolt, och det kan vara BEV, HEV, FCEV och PHEV – elbilar, likväl som batterianläggningar i hemmet eller på arbetsplatsen.
Utbildningen riktar sig till både medarbetare och arbetsledare, HR och företagsledning för att ge rätt grund för hantering av batterier med skador, eller förmodade skador. 
Har du demontering, transport eller räddning som arbetsuppgift, där högvoltssystem förkommer, så måste arbetsgivaren ha dokumentation över din kompetens. 

Kursmål

Kursdeltagare ska erhålla kunskaper och kunna tillämpa det systematiska arbetsmiljöarbetet, främst med följande inriktning:

 1. Grundläggande kunskap om lagkrav
 2. Teknik och risker – elektriska risker, brandrisker och risk för gasutveckling
 3. Kunskaper om förebyggande metoder och arbetssätt
 4. Förståelse för hur uppgifter och ansvar ska fördelas
 5. Rutiner för hantering av högvoltsbatterier. 
 6. Att följa och anpassa rutiner för hantering av krockskadade fordon med högvoltsbatteri
 7. Om skyddsutrustning, avspärrning och isolationsprovare 

EV - Riskhantering I

 • Organisation och lagkrav – översikt
 • Grunder – Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Säkerhetsorganisationen
 • Elrisker
 • Brandrisker
 • Risk för gas
 • Särskilt om Li-jon batterier
 • Säkerhetsrutiner vid olika arbetsmoment
 • Personlig skyddsutrustning och avspärrning
 • Praktisk förevisning – övning
 • Riskhantering – översikt
 • Utbildningskontroll och genomgång

Kurslängd

Kursen är en heldagskurs, och kan kompletteras med EV Risk II.

 • En heldag – kursen blir en intensiv genomgång
 • Utbildningsbevis efter genomförd utbildning

Pris

3.900:- för endagskurs
(3 deltagare 9.900 kr/dag)
7.500:- för tvådagarskurs (EV I och EV II)

Vi tar uppdrag över hela Sverige!
En eller två dagars utbildning.

Ex tre deltagare 9.900 kr/dag inom 50 km från Göteborg eller Borås, ytterligare deltagare 2.500 kr/person och dag.

Längre bort? Information? Offert? English?
Välkomna kontakta Batterisäkerhet Sverige AB, 073-500 93 03 eller skicka förfrågan, vi svarar eller återkommer omgående.

(Volymkunder, kontakta Batterisäkerhet för offert.)