EV - Riskhantering II

Utveckla rutiner och instruktioner - arbetsgivarens roll och skyldigheter.

Arbetsgivaransvar för att kunna organisera säkra arbetsmetoder för elbilsbatterier.

Kursen förutsätter grundkunskaperna från EV Risk I.

Batterisäkerhet är en av få leverantörer som ger utbildningen på både svenska och engelska.

Nästa kurs:

EV Risk II – organisation och arbetsgivaransvar för säkerhet med skadade eller förmodat skadade elbilsbatterier och andra batterier med högvolt. 

Vi tar uppdrag över hela Sverige!

Ex tre deltagare 9.900 kr/dag inom 50 km från Göteborg eller Borås, ytterligare deltagare 2.500 kr/person och dag.

Önskar ni förslag eller information? English?
Välkomna kontakta Batterisäkerhet Sverige AB, 073-500 93 03 eller skicka förfrågan, vi svarar eller återkommer omgående.

Förkunskaper: Det är gynnsamt med goda språkkunskaper i svenska och viss arbetslivserfarenhet. Genomförd utbildning EV I är lämplig förkunskap för att kunna tillgodogöra sig utbildningen, även om vi repeterar grundläggande delar. 

Kursmaterial: Deltagare erhåller viktigare dokument; foldrar och föreskrifter. Vi tillhandahåller också anteckningsmaterial.

Frågor? Ring 073-500 93 03

Info och villkor – [LÄNK]

Kursinformation

Öppna och Företagsanpassade utbildningar
På plats, ute hos kund, etc

Det är arbetsgivarens ansvar att medarbetare har rätt kompetens, och att det finns säkra rutiner. Utbildningen ser till att arbetsgivare kan organisera och bedöma arbetet för den som på något sätt kan komma i kontakt med skadade batterier med högvolt, så att denne får rätt kunskaper och färdigheter. Arbetsgivaren måste kunna utveckla tydliga rutiner och instruktioner för att kunna arbeta säkert och följa gällande lagstiftning. 

Målgrupp

Förekomsten av lithium-jon batterier exponerar allt fler medarbetare för nya arbetsmiljörisker. Det handlar om alla som på något sätt kommer i närheten av batterier med högvolkt, och det kan vara BEV, HEV, FCEV och PHEV – elbilar, likväl som batterianläggningar i hemmet eller på arbetsplatsen.Utbildningen riktar sig till både skyddsombud och arbetsledare, HR och företagsledning för att ge rätt grund för hantering av elbilsbatterier med skador, eller förmodade skador. 
Har ni medarbetare med t ex demontering, transport eller räddning som arbetsuppgift, där högvoltssystem förekommer, så måste arbetsgivaren ha dokumentation över medarbetarnas kompetens och kunna värdera , utveckla och komplettera den. Arbetsplatsen måste också ha tydlig ansvarsfördelning enligt gällande regelverk. 

Kursmål

Kursdeltagare ska erhålla kunskaper och kunna tillämpa det systematiska arbetsmiljöarbetet, främst med följande inriktning:

 1. Kunskap om lagens krav
 2. Väl förtrogen med relaterat systematiskt arbetsmiljöarbete och elsäkerhetslagstiftning, tillsammans med gällande standarder. 
 3. Kunskaper om förebyggande metoder och arbetssätt
 4. Förståelse för hur uppgifter och ansvar ska fördelas och utvecklas
 5. Rutiner för hantering av batterier. 

EV - Riskhantering II

 • Arbetsmiljölagstiftning, branschstandard och övriga relaterade regelverk
 • Skyldigheter och rättigheter för både arbetsgivare och arbetstagare – tillämpning av SAM.
 • Organisationskrav – ansvarsfördelning
 • Repetition risker – El, brand och gas
 • PPE, lagkrav
 • Regelverk för utrustning med särskild risk
 • Rutiner för hantering – anpassning
 • Tillämpning av elsäkerhetsstandard
 • Riskhantering – översikt
 • Kunskapsprov och genomgång
 • (Förebyggande stresshantering och Krisberedskap – reservmoment)
 • Relationen till Föreståndare brandfarlig vara

Kurslängd

Kursen är en heldagskurs, och förutsätter
EV Risk I som förkunskaper.

 • En heldag – kursen blir en intensiv genomgång
 • Utbildningsbevis efter godkänt kunskapsprov
Pris

3.900:- för endagskurs
(3 deltagare 9.900 kr/dag)
7.500:- för tvådagarskurs (EV I och EV II)

Vi tar uppdrag över hela Sverige!
En eller två dagars utbildning.

Ex tre deltagare 9.900 kr/dag inom 50 km från Göteborg eller Borås, ytterligare deltagare 2.500 kr/person och dag.

Längre bort? Information? Offert? English?
Välkomna kontakta Batterisäkerhet Sverige AB, 073-500 93 03 eller skicka förfrågan, vi svarar eller återkommer omgående.

(Volymkunder, kontakta Batterisäkerhet för offert.)