Heta Arbeten®

Vid risk för brand gäller två regelverk: lagkrav och

Konceptet Heta Arbeten® ger företaget rätt behörighet
att utföra brandfarliga heta arbeten.

Batterisäkerhet ger utbildningen på både svenska och engelska.

Nästa kurs:

Heta Arbeten® 

Akut? Söker ni lösning? English?
– Vi kommer gärna till Er! –
Ex upp till tre deltagare 9.900 kr inom 80 km från Göteborg, ytterligare deltagare 2.300 kr/st. (Erbjudande gäller även Jönköping och andra orter, fråga gärna).

Förkunskaper: Inga.

Frågor? Ring 073-500 93 03

Info och villkor – [LÄNK]

Särskild notering: Vid utbildning i Heta Arbeten® ska klädseln vara anpassad efter utomhusövning med brandsläckning, varvid t ex allt för lätt klädsel inte är godtagbar.

Kursinformation

Arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning kallas Heta Arbeten®. Den som skall utföra brandfarliga heta arbeten skall ha behörighet och erfarenhet av brandskydd. Detsamma gäller den som ska vara brandvakt.
Behörighetsutbildningen skall vara genomförd enligt den plan som beslutats av försäkringsbolagens och Svenska brandskyddsföreningens utbildningskommitté för heta arbeten. Den som är utsedd att regelbundet vara tillståndsansvarig skall ha motsvarande utbildning och erfarenhet.

Målgrupp

Alla som kommer i kontakt med heta arbeten: beställare, utförare och brandvakt. Utbildningen är gemensam för alla yrkeskategorier.

Kursmål

Få förståelse för riskerna vid heta arbeten. Få fullgoda kunskaper för att få behörighet att utföra heta arbeten, vara brandvakt och regelbundet vara tillståndsansvarig.

Kursinnehåll

Utbildningen följer Brandskyddsföreningen kvalitetssäkrade koncept.

  • Definition av heta arbeten
  • Organisation
  • Riskbedömning
  • Tillståndslista Heta Arbeten®
  • Släckövning
  • Teoretiskt prov – certifiering

Kurslängd

7 timmar.

Pris

3.500 kr/person. ID06 registrering, frukost och lunch mm ingår. 

Vi tar uppdrag över hela Sverige!
Ex upp till tre deltagare 9.900 kr inom 80 km från Göteborg, ytterligare deltagare 2.300 kr/st. (Erbjudande gäller även Jönköping och andra orter, fråga gärna).

Akut? Söker ni lösning? English? Förslag?

Utbildningen genomförs i sambarbete med Byggsäkerhet Toppnock AB, 031-788 44 22.