BAM – Bättre Arbetsmiljö

Alla organisationer behöver grundläggande utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete. Är era rutiner etablerade, eller är det mestadels checklistor och instruktioner som sitter i en pärm?

Oavsett vilken bransch eller vilken nivå er organisation tillhör, så gäller samma grundläggande arbetsmiljöregler. Lär er att tillämpa reglerna effektivt, och systematiskt.

Välj kursen som endagskurs eller som tvådagarskurs.

Byggsäkerhet är en av få leverantörer som ger utbildningen på både svenska och engelska.

Nästa kurs:

BAM – Bättre Arbetsmiljö
En eller två dagars utbildning.

Vi tar uppdrag över hela Sverige!

Ex upp till tre deltagare 9.900 kr / dag inom 50 km från Göteborg (eller Borås), distans Zoom, ytterligare deltagare 2.450kr / person och dag.

Längre bort? Information? Offert? English?
Välkomna ring 031-788 44 22 eller skicka förfrågan, vi svarar eller återkommer omg.

BAM – 12-13 oktober 2022, 2-dagar
Stockholm, kl 07.30-16.00

BAM – 24 oktober 2022, 1-dag
distans live Zoom, kl 07.30-16.00

BAM – 27-28 oktober 2022, 2-dagar
distans live Zoom, kl 07.30-16.00

BAM – 24-25 november 2022, 2-dagar
distans live Zoom, kl 07.30-16.00

BAM – 5 december 2022, 1-dag
distans live Zoom, kl 07.30-16.00

BAM – 21-22 december 2022, 2-dagar
distans live Zoom, kl 07.30-16.00

BAM – 10-11 januari 2023, 2-dagar
distans live Zoom, kl 07.30-16.00

BAM – 17-18 januari 2023, 2-dagar
Göteborg, kl 07.30-16.00

Förkunskaper: Det är gynnsamt med goda språkkunskaper i svenska och viss arbetslivserfarenhet.
Kursmaterial: Deltagare erhåller viktigare dokument; foldrar och föreskrifter. Vi tillhandahåller också anteckningsmaterial.
Frågor? Ring 031-788 44 22
Info och villkor – [LÄNK]
Kursinformation

Vi är godkända av AFA Försäkring och får genomgående höga betyg från deltagarna.

Arbetsgivare som har Afa Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) har möjlighet att söka stöd till arbetsmiljöutbildningar om 50% respektive 70% av utbildningsavgiften.

Stödet omfattar både arbetare och tjänstemän inom privat sektor och ska gynna samverkan och skapa dialog i arbetsmiljöarbetet utifrån arbetsplatsens behov (ex 50%). Utbildningsinsatser där chefer och arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen (deltar samtidigt) är särskilt prioriterade (ex 70%).

Öppna och Företagsanpassade utbildningar
På plats, på distans, hos kund etc

Varje organisation behöver fördjupade kunskaper i arbetsmiljölagstiftningen, oavsett vilken bransch eller vilken nivå man arbetar på. Arbetsmiljölagen kräver tillräcklig kompetens för samtliga i företaget, beroende på vilka roller, risker och delegerade arbetsmiljöuppgifter som finns.

Genom att gå igenom Arbetsmiljölagen (AML) och föreskriften Systematiskt Arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) tillsammans med en handfull andra mycket centrala föreskrifter hittar vi system och tillvägagångssätt för ökad säkerhet, trivsel och en god arbetsmiljö.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till chefer, HR-ansvariga, administratörer, skyddsombud, arbetsledare och även medarbetare med ett engagemang i organisationens arbetsmiljöarbete. Erfarenhetsmässigt är det mycket klokt att låta dessa olika sorters medarbetare gå utbildningen tillsammans, så att roller och vanliga problemperspektiv kan hanteras redan under utbildning – allt för att göra företagets interna rutiner så friktionsfria som möjligt.

Kursmål

Kursdeltagare ska erhålla kunskaper och kunna tillämpa det systematiska arbetsmiljöarbetet, främst med följande inriktning:

 1. Kunskap om lagens krav
 2. Kunskaper om förebyggande metoder och arbetssätt
 3. Förståelse för hur uppgifter och ansvar ska fördelas
 4. Förmåga att själv utveckla kunskaper om lagkrav
BAS PU Utbildning
 • Arbetsmiljölagen
 • Skyldigheter och rättigheter för både arbetsgivare och arbetstagare
 • Grunder – Systematiskt arbetmiljöarbete
 • Riskhantering – översikt
 • Arbetsmiljöverkets kontroller
 • Krisberedskap
 • Samverkan – arbetsgivare och skyddsombud/skyddskommitté
 • Ergonomiska risker
 • Rehabilitering
 • Stress
 • Kränkande särbehandling
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Vi kan också anpassa kursen utefter kundens särskilda behov, med övergripande tillägg för Elsäkerhet (EL-BAM), Kemiska risker, Hot och våld, Bygg- och anläggningsarbete, hotell och restaurang eller annan inriktning som bäst passar er verksamhet.
Kurslängd

Kursen ges som antingen heldag eller som tvådagarskurs.

 • En heldag – kursen blir en intensiv genomgång
 • Två dagar – kursen ger möjlighet till anpassningar och mer omfattande gruppövningar och fördjupningar i berörda områden.
Pris

4.500:- för endagskurs
7.900:- för tvådagarskurs

Vi tar uppdrag över hela Sverige!
En eller två dagars utbildning.

Ex upp till tre deltagare 9.900 kr / dag inom 50 km från Göteborg (eller Borås), distans Zoom, ytterligare deltagare 2.450kr / person och dag.

Längre bort? Information? Offert? English?
Välkomna ring 031-788 44 22 eller skicka förfrågan, vi svarar eller återkommer omg.

(Volymkunder, kontakta Byggsäkerhet för offert.)